Follow @KissanimesCC

Result: "dub"

Anime name
Latest episode